fadoma logokopírovací stroje, počítačové sítě, pokladní software

Počítačové síťě, outsourcing

    Společnost FADOMA DATA spol. s r. o. se již od svého vzniku v roce 1992 zaměřovala (mimo již uvedené činnosti v úvodu prezentace) na poskytování poradenství a služeb v oblasti informačních technologií. Zejména v posledních letech jsme zaznamenali velký zájem o služby outsourcingu.

   Externí správa informačních technologií (outsourcing) je nejmodernější a nejekonomičtější způsob zabezpečení fungování informačních a komunikačních procesů. Je to převedení IT služeb nebo jejich částí na externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré ICT procesy, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT.  Nové, čím dál složitější technologie a jejich prudký vývoj nutí mnoho společností k tomu, aby sáhly při správě, rozvoji a zabezpečení svých IT potřeb k podpoře specializované firmy.Co to všechno obnáší:

       · Správu serverů
       · Správu pracovních stanic

       · Správu periferií
       · Profylaxe
       · Zabezpečení servisu hardware

       · Rozvoj a implementace nových IT
       · Poradenství v oblasti IT
       · Školení uživatelů
       · Službu HelpDesk
        · Návrh a realizaci strukturované kabeláže

 

   Významnou oblastí, ve které se cítíme být odborně silní, jsou komplexní služby v oblasti Internetu, elektronické pošty, vnitrofiremní a mezifiremní komunikace, dálkového přístupu do sítě,nebo např. zabezpečení informačního prostoru před neoprávněným přístupem. Internet samozřejmě není jen nevyčerpatelným zdrojem informací, ale také komunikačním a reklamním prostředkem. Zároveň je ovšem potencionálním zdrojem nebezpečí pro informační prostor zákazníka.

   Naše společnost klade na všechny otázky, týkající se Internetu, elektronické pošty a komunikací velký důraz. Zákazníkovi jsme schopni navrhnout optimální varianty využití těchto služeb včetně příslušného technologického řešení "na míru". Mezi základní činnosti v této oblasti patří výběr poskytovatele připojení, rychlost a přenosové omezení linky, platforma elektronické pošty, definice přístupových pravidel ven i dovnitř vlastní sítě. Právě ochrana vlastní sítě před nebezpečím zvenčí je otázka naprosto zásadní a je jí z naší strany věnována maximální pozornost.

   Ačkoliv většina námi nabízených služeb je zaměřena na komplexní zabezpečení externí správy informačních technologií našim smluvním zákazníkům, jsme připraveni vyřešit jakékoliv vaše požadavky či problémy formou jednorázové zakázky. Nabídka dodávaného sortimentu stáhněte zde.

   Naše společnost chce patřit do skupiny těch, které služby z oblasti informačních technologií nabízejí na odborně vysoké a přitom ekonomicky velmi výhodné úrovni. Že se nám tento záměr daří, svědčí i seznam našich referencí.