fadoma logokopírovací stroje, počítačové sítě, pokladní software

Hlavní činnosti

Pokladní systémy a software
Specializujeme se na dodání včetně implementace pokladních
systémů a softwarů nadnárodní společnosti Retail Vision group
a jejího Českého zastoupení firmou DATEC Retail Solutions Zlín.
Kopírovací stroje
Prodáváme kopírovací stroje,duplikátory,tiskárny a faxy značky
RICOH a obchodních značek GESTETNER,LANIER,NASHUATEC,
REXROTARY,INFOTEC
včetně jejich servisu, zabezpečení spotřebním materiálem a náhradními díly.
Počítačové sítě, outsourcing
Realizujeme dodání a následný servis počítačových sítí na bázi
OS Microsoft včetně externí správy informačních technologií
(Správa serverů,stanic,periferií,profylaxe,HelpDesk atd.)